Ons netwerk

Zij namen al deel aan het project 'Taalvloer' door een of meerdere taalvloeren aan te bieden:

Velo

Velo wil er zijn voor mensen en groepen voor wie de weg naar de arbeidsmarkt bezaaid is met hindernissen. Dankzij Taalvloer kunnen ze nu ook erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden werkervaring laten opdoen en begeleiden, een unieke kans voor deze mensen én voor Velo, dat hiermee haar missie opnieuw vorm kan geven. Tijdens het herstellen van fietsen leren de anderstalige vrijwilligers technische vaardigheden, terwijl ze zich bekwamen in de Nederlandse taal.

www.velo.be

Wonen en Werken

Wonen en Werken pakt de werkloosheid in de buurt aan door woningen in slechte staat te renoveren. Anderstalige vrijwilligers kunnen dus hun Nederlands oefenen terwijl ze schilderen, behangen of andere renovatiewerken uitvoeren. Taalvloer past perfect binnen de missie en visie van Wonen en Werken, dat mensen wil waarderen, motiveren en terug kansen geven, ongeacht ieders vaardigheden, kennis, afkomst, religie … “Onze ervaringen leren dat de deelnemers heel gemotiveerd zijn. Ze horen enkel Nederlands op onze werkvloeren en voelen zich nuttig en gewaardeerd. Ze overwinnen hun angst om te spreken en we creëren een vertrouwde en veilige omgeving, waardoor ze ook fouten durven maken. Ze bij ons zien groeien in het Nederlands maar ook op andere vlakken creëert een meerwaarde in onze organisatie.”

www.wonen-en-werken.be

Spit

Spit wil helpen om de vluchtelingen die in Leuven aankomen zo snel mogelijk te laten integreren en biedt daarom taalvloeren aan, waar ze zich nuttig en welkom voelen. Bij Spit krijgen anderstalige vrijwilligers de kans om mee te werken aan een duurzame wereld. Ze kunnen er aan de slag in De Kringwinkel of in een van de sorteerateliers. Zo kunnen ze tweedehandsspullen redden van de afvalberg en een tweede leven geven terwijl ze Nederlands spreken met de andere medewerkers. Doordat ze in contact komen met veel verschillende producten, kan hun woordenschat snel uitbreiden. Wat voor Spit het meest opvalt bij de taalvloeren is de ongelooflijke motivatie die de vrijwilligers tonen.

www.dekringwinkel.be

De Ruimtevaart

Aan de vaart in Leuven werken mensen actief samen aan een wereld zonder armoede en uitsluiting. Hier wordt ruimte gemaakt voor iedereen die buiten de maatschappelijke normen valt. Je kan er terecht voor een lekkere en gezonde maaltijd, een fijne babbel of een warme tas koffie. Ook gaan ze er aan de slag in het naaiatelier, het sociaal-artistiek atelier, de sociale kruidenier en de moestuin en verwelkomen ze ouders met hun kinderen in hun gezinswerking voor allerlei leuke activiteiten. Vrijwilligers die graag koken of bakken, graag in de winkel staan of in de tuin werken of goed zijn met naald en draad zijn dus welkom om bij De Ruimtevaart hun Nederlands te komen oefenen.

www.deruimtevaart.be

VDAB

VDAB zorgt in het project Taalvloer voor de opleiding van de taalcoaches. Zij krijgen van VDAB de nodige knowhow mee rond klare taal en het creëren van taalleerkansen voor anderstaligen. Op die manier kunnen zij op hun beurt de deelnemende organisaties ondersteunen in de omgang met de anderstalige vrijwilligers. Op lange termijn kunnen deze organisaties dan zelf hun medewerkers begeleiden om de communicatie te verbeteren en van de werkvloer een talige leeromgeving maken. “We nemen als VDAB deel aan dit project, omdat we geloven dat de arbeidskansen van de asielzoekers die taalstages doen in het begin van hun traject significant stijgen. Zo krijgen zij namelijk de unieke kans om ondergedompeld te worden in een Nederlandstalige omgeving en snel werkervaring op te doen.”

www.vdab.be